Chciałbym umrzeć z miłości

Album: Korova Milky Bar
Year: 2002
Music by: Myslovitz
Lyrics by: Myslovitz

 

I'd Like To Die Of Love

Album: Korova Milky Bar, English version
Year: 2003
Music by: Myslovitz
Lyrics by: Zdzisław Zabierzewski


Świat wypadł mi z moich rąk
Jakoś tak nie jest mi nawet żal
Czy ty wiesz jak chciałbyś żyć,
bo ja też
Chyba tak chciałem przez cały czas, lecz

Jeśli muszę i wybrać będę mógł
jak odejść
To przecież dobrze, dobrze o tym wiem
Chciałbym umrzeć przy tobie

Wieje wiatr, pachnie wiosną i wiem
Że ty łatwo tak zgodziłaś na to się i...

Jeśli muszę i wybrać będę mógł
jak odejść
To przecież dobrze, dobrze o tym wiem
Chciałbym umrzeć przy tobie

Jeśli kiedyś wybrać będę mógł
jak to zrobić
To przecież dobrze, dobrze o tym wiem
Chciałbym umrzeć z miłości

Nie na krześle, nie we śnie
Nie w spokoju i nie w dzień
Nie chcę łatwo, nie za sto lat
Chciałbym umrzeć z miłości

Nie bez bólu i nie w domu
Nie chcę szybko, nie chcę młodo
Nie szczęśliwie i wśród bliskich
Chciałbym umrzeć z miłości
 


All the world has slipped out of my grasp
And as yet I can feel no regret

Tell me how you'd like to live
I'm alive and I think
I want to live my life but...

If I had to and I could ever make
My death-wish
It's not a secret and I know it well
I'd like to die by your side

Breezes blow, I smell springtime and know
That you easily accepted what I'd said
And...

If I had to and I could ever make
My death-wish
It's not a secret and I know it well
I'd like to die by your side

And if ever I could really choose
How to do that
It's not a secret and I know it well
I'd like to die of love

In no armchair, nn no dream
Not in peace and not by day
Not too easy, not in long years
I'd like to die of love

Not so painless, not in my home
Not too quickly, not too young and
Not too happy, not with my dears
I'd like to die of love

Comment on this song:

[ back to discography ]
[ back to lyrics list ]
About Myslovitz

Latest News

On Tour

Discography

Lyrics

Photo Albums

Interviews

Fanlisting

Fan Groups

Downloads

Links

Merch

Site Updates

Guestbook

Link to Us

Search the Site

Contact Me

MainAds: